Dispozitii Primar


Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (www.adobe.com)


 • Dispozitie Nr. 186/2010 – privind incadrarea pe postul de consilier personal al Primarului comunei Parva, cu contract individual de munca pe durata determinata, incepand cu data de 15.12.2010, a d-soarei Andrei Viorica
 • Dispozitie Nr. 20/2011 – privind angajarea cu contractul individual de munca pe durata determinata, cu timp partial de lucru, a domnului Sangiorzan Vasile din com. Parva, pe postul de sofer
 • Dispozitie Nr. 29/2011 – privind angajarea cu contractul individual de munca pe durata determinata, cu timp partial de lucru, a domnului Branduse Nicolae din com. Parva, pe postul de muncitor necalificat
 • Dispozitie Nr. 30/2011 – privind angajarea cu contractul individual de munca pe durata determinata, cu timp partial de lucru, a domnului Rus Vasile din comuna Parva, pe postul de muncitor necalificat
 • Dispozitie Nr. 45/2011 – privind desemnarea doamnei Buhai Livia ca persoana responsabila cu organizarea colectarii selective a deseurilor la nivelul Primariei Comunei Parva
 • Dispozitie Nr. 46/2011 – privind instituirea curatelei pentru numita Alexi Varvara, din comuna Parva, jud. Bistrita-Nasaud
 • Dispozitie Nr. 113/2011 – privind actualizarea componentei Comitetului local pentru situatii de urgenta Parva si a Centrului operativ cu activitate temporara de pe lana Comitetul local pentru situatii de urgenta
 • Dispozitie Nr. 2051/2011 – privind instituirea curatelei pentru numitii Singiorzan Ionela-Maria, Singiorzan Lucica si Singiorzan Ana
 • Dispozitie Nr. 24/2011 – privind delimitarea, numerotarea si stabilirea sediului sectiilor de votare de pe raza comunei Parva, in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor locale din anul 2012
 • Dispozitie Nr. 25/2011 – privind desemnarea personalului tehnic auxiliar pe langa Biroul Electoral de Circumscriptie nr.37 Parva, care participa la operatiuni in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor locale din anul 2012
 • Dispozitie Nr. 27/2011 – privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in comuna Parva pentru alegerile locale din anul 2012
 • Dispozitie nr. 50/2012 – privind delegarea exercitarii de catre viceprimarul comunei Parva, dl. Calus Toader-Vasile, a unor atributii
 • Dispozitie Nr. 51/2012 – privind angajarea d-soarei Andrei Viorica, in functia de executie Consilier, grad profesional II, Clasa 26, coeficient de ierarhizare 1,86, la Compartimentul Consilier Personal al Primarului comunei Parva, incepand cu data de 22.06.2012, pe perioada mandatului de primar
 • Dispozitie Nr. 52/2012 – privind delimitarea,numerotarea si stabilirea sediului sectiilor de votare de pe raza comunei Parva, in vedere incetarea mandatului presedintelui Romaniei
 • Dispozitia Nr. 97/2012 – privind angajarea cu contractul individual de munca pe durata nedeterminata, a domnului Sangiorzan Vasile din comuna Parva nr.165,judetul Bistrita-Nasaud,pe postul de sofer, incepand cu data de 05.10.2012
 • Dispozitia Nr. 34/2013 – privind stabilirea unor masuri in legatura cu pastrarea si utilizarea sigiliului cu Stema Romaniei si a stampilelor din Primaria comunei Parva precum si categoriile de acte pe care se aplica sigiliul cu Stema Romaniei
 • Dispozitia Nr. 35/2013 – privind aprobarea Programului de elaborare si dezvoltare al Sistemului de control managerial al comunei Parva
 • Dispozitia Nr. 43/2013 – privind efectuarea inventarierii a patrimoniului comunei Parva in anul 2013
 • Dispozitia Nr. 139/2013 – privind desemnarea doamnei Singiorzan Catalina responsabila completare si transmitere revisal
 • Dispozitia Nr. 153/2013 – desemnare persoana protecta muncii
 • Dispozitia Nr. 154/2013 – R.O.I. 2013
 • Dispozitia Nr. 71/2014 – privind delimitarea si stabilirea sediului sectiilor de votare de pe raza comunei Parva, in vederea organizarii si desfasurarii alegerii membrilor din Romania in Parlamentul European din data de 25 mai 2014
 • Dispozitia Nr. 69/2014 – privind incetarea suspendarii si reinceperea activitatii doamnei Gavriloaie Viorica, angajata in functia de executie Consilier la Compartimentul Consilier Personal al Primarului comunei Parva, incepand cu data de 05.03.2014
 • Dispozitia Nr. 76/2014 – privind desemnarea d-nului Scurtu Ioan, consilier in cadrul aparatului de specialitate pentru realizarea actiunilor referitoare la actualizarea, completarea si radierea in listele electorale permanente, a masurilor privind intocmirea listei electorale suplimentare si operarea in Registrul electoral
 • Dispozitia Nr. 75/2014 – privind intocmirea ulterioara a actului de nastere privind d-na Lup Nastasia, casatorita RUS din comuna Rebra nr. 320, Jud. Bistrita-Nasaud
 • Dispozitie – privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in comuna Parva pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European in anul 2014
 • Dispozitie – privind delimitarea si stabilirea sediului sectiilor de votare de pe raza comunei Parva,in vederea organizarii si desfasurarii alegerii Presedintelui Romaniei din data de 02 noiembrie 2014
 • Dispozitia Nr. 162 – Dispozitie privind constituirea Grupului de lucru POAD, persoane care se vor ocupa si raspunde de furnizare AJUTOARE alimentare in beneficiul persoanelor cele mai defavorizate
 • Referat – privind constituirea Grupului de lucru POAD

 • Dispozitia nr. 236/2014
  – privind suspendarea raportului de serviciu a d-nei BURDETI MARIANA
 • Dispozitia nr. 237/2014 – privind delegarea de atributii si completarea Fisei postului d-nei GAVRILOAIE VIORICA-consilier (Consilieru Primarului) din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Parva
 • Dispozitia Nr. 35/02.02.2015 – privind actualizarea delimitarii si stabilirii sediului sectiior de votare de pe raza comunei Parva

 • Dispozitia nr. 2/05.01.2016
  – privind incetarea contractului de munca a d-amnei Gavriloaie Viorica […]
 • Dispozitia nr. 3/05.01.2016 – privind numirea in functia publica de executie de referent grad profesional debutant la compartimentul stare civila Gavriloaie Viorica
 • Dispozitia nr. 4/05.01.2016 – privind angajarea d-nului Calus Ionel cu contract individual de munca pe perioada determinata
 • Dispozitia nr. 5/05.01.2016 – privind angajarea doamnei Scurtu Adina-Cornelia cu contract individual de munca pe durata determinata de 4 ani ca agent turism
 • Anexa la Dispozitia nr. 5/05.01.2016 – Fisa Postului
 • Dispozitia nr. 6/05.01.2016 – privind angajarea d-nei Rus Saveta cu contract individual de munca pe durata determinata pe postul de consilier
 • Anexa la Dispozitia nr. 6/05.01.2016 – Fisa Postului
 • Anexa 2 la Dispozitia nr. 6/05.01.2016 – Fisa Postului
 • Dispozitia nr. 56/09.03.2016 – privind actualizarea delimitarii sectiilor de votare din comuna Parva jud. Bistrita-Nasaud
 • Dispozitia nr. 57/09.03.2016 – privind numirea Comisiei de selectionare a documentelor create de Consiliul Local al comunei Parva si primaria comunei Parva jud. Bistrita-Nasaud
 • Dispozitia nr. 58/09.03.2016 – privind aprobarea Nomenclaturii Arhivistic al documentelor create de Consiliul Local al comunei Parva si Primaria comunei Parva jud. Bistrita-Nasaud
 • Dispozitia nr. 59/16.03.2016 – privind modificarea dispozitiei nr. 3/05.01.2016 […]
 • Anexa la Dispozitia nr. 59/16.03.2016 – Fisa Postului
 • Dispozitia nr. 37/2016 – privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscriptie nr.37 – Parva, care participa la operatiuni in vederea organizarii si defasurarii alegerilor locale din anul 2016
 • Dispoztoa nr. 76/14.04.2016 – privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in comuna Parva pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din 05.06.2016
 • Dispozitia – privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in comuna Parva pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European in anul 2014
 • Dispozitia – privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in comuna Parva pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor din 11.12.2016
 • Dispozitia nr. 1/03.01.2017 – privind prelungirea contractului de munca pe perioada determinata a d-nei Rus Saveta din comuna Parva, nr. 405B, judetul Bistrita-Nasaud […]
 • Anexa nr. 1 la Dispozitia nr. 1/03.01.2017
 • Dispozitia nr. 3/25.01.2017 – privind delegarea exercitarii de catre viceprimarul comunei parva, d-nul Calus Toader-Vasile, a unor atributii
 • Dispozitia nr. 5/25.01.2017 – privind delegarea de atributii si completarea Fisei postului d-nei Scurtu Adina-Cornelia-agent turism in cadrul aparatului propriu al primarului comunei Parva
 • Anexa nr. 1 la Dispozitia nr. 5/25.01.2017
 • Dispozitia nr. 14/01.02.2017 – privind aprobarea Codului Etic al aparatului de specialitate al primarului comunei Parva
 • Anexa la Dispozitia nr. 14/01.02.2017
 • Dispozitia nr. 24/27.02.2017 – privind delegarea de atributii si completarea Fisei postului d-nei Rus Saveta – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Parva
 • Anexa la Dispozitia nr. 24/27.02.2017
 • Dispozitia nr. 179/29.11.2017 – privind constituirea Grupului de lucru POAD 2017-2018 la nivelul comunei
 • Dispozitia nr. 37/23.02.2018 – privind desemnarea domnului Scurtu Ioan […]
 • Dispozitia nr. 100/07.06.2018 – privind desemnarea responsabilului cu protectia datelor personale (RPD) la nivelul UAT Parva
 • Dispozitia nr. 15/28.01.2019 – privind elaborarea, verificarea si aprobarea procedurilor din cadrul Sistemului de Control Intern Managerial al Primariei PARVA
 • Dispozitia nr. 284/28.01.2019 – privind constituirii comisiei pentru dezvoltarea […]
 • Dispozitia nr. 49/05.04.2019 – privind delimitarea si stabilirea sediului sectiilor de votare […]
 • Dispozitia nr. 50/05.04.2019 – privind stabilirea bunurilor locurilor speciale de afisaj electoral […]
 • Dispozitia nr. 73/14.06.2019 – privind suspendarea Contractului individual de munca a domnului Scurtu Ioan […]
 • Dispozitia nr. 30/06.02.2019 – salarii asistenti personali
 • Dispozitia nr. 93/11.07.2019 – privind numirea si stabilirea atributiilor Consilierului etic […]
 • Dispozitia nr. 103/26.07.2019 – privind convocarea Consiliului local al comunei Parva in sedinta ordinara in data de 31.07.2019, ora 09:00 […]
 • Dispozitia nr. 104/01.08.2019 – privind actualizarea Codului etic […]
 • Dispozitia nr. 110/03.09.2019 – privind numirea si responsabilitatile conducatorului de loc de munca […]
 • Dispozitia nr. 112/10.09.2019 – privind actualizarea Regulamentului de Ordine Interna […]
 • Dispozitia nr. 114/19.09.2019 – privind convocarea sedintei ordinare […]
 • Dispozitia nr. 117/19.09.2019 – privind numirea membrilor comisiei de receptie […]
 • Dispozitia nr. 118/19.09.2019 – privind stabilire locurilor speciale de afisaj electoral […]