PUNCT DE ACCES PUBLIC LA INFORMATIE(PAPI)


Proiectul Economia Bazata pe Cunoastere (EBC) este initiat de Guvernul Romaniei, prin Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu sprijinul Bancii Mondiale si se adreseaza comunitatilor rurale si mic urbane din Romania si are ca obiectiv general, facilitarea participarii comunitatilor dezavantajate la informatie, in acord cu strategia guvernamentala de integrare in UE.
Acest proiect nu vizeaza doar informatizarea ci si imbunatatirea vietii cetatenilor in multiple feluri, incepand cu educatia si accesul la informatii privind sursele de finantare pentru proiectele comunitare, pana la furnizarea în conditii mai bune si de transparemta sporita a serviciilor publice pentru cetateni.

Punct de acces public la informatie - Proiectul 'Economie bazata pe cunoastere'

Calculatorul mai aproape de noi