Angajari


 

ANUNT
PRIMARIA COMUNEI PARVA
ANGAJEAZA
CONCURS

Sef Serviciu Situatii de Urgenta
Dosar:

 • cererea de angajare(participare la concurs)
 • diploma studii medii
 • act identitate
 • acte stare civila
 • CV
 • Carnet de conducere Cat.B
 • Certificat de cazier judiciar
 • Adeverinta medicala
 • caracterizare de la ultimul loc de munca
Conditii:
 • cetatenie romana
 • studii medii
 • barbat in varsta de pana la 40 ani
 • domiciliul in comuna Parva
 • cunostinte utilizare calculator, sistem de operare, aplicatii tip office-secretariat, aplicatii internet, administrare si configurare retea de calculatoare-nivel mediu;
 • usurinta, claritate si coerenta in comunicare
 • sociabilitate, capacitate de relationare si de lucru in echipa
 • capacitate de organizare si administrare,orientare spre rezultate si incadrare in termene.
Concursul va avea: proba scrisa, interviu si o proba practica pe calculator.
Concursul va avea loc in data de 05.02.2009, ora 11.00.
Dosarele se vor depune la Primaria comunei Parva (secretar) pana la data de 02.02.2009, ora 16.00.
Bibliografia se afiseaza la Avizierul Primariei comunei Parva.
Relatii se pot obtine de la Primarul comunei Parva si secretarul comunei Parva sau la telefoanele 0263-367110, 0263-367194 sau pe Site www.primariaparva.ro

PRIMAR,
GHEORGHE STELIAN

BIBLIOGRAFIE
CONCURS

 
Pentru Sef Serviciu Situatii de Urgenta

 • Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala-republicata
 • Legea nr.53/2003 –Codul muncii
 • Legea nr.544/2001-privind liberul acces la informatiile de interes public
 • O.U.G.nr.21/2004-privind Sistemul National de Menegement al Situatiilor de Urgenta.
 • Hotararea Guvernului nr.1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta.
PRIMAR,
GHEORGHE STELIAN