Buletin Informativ – Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
Raport de evaluare – a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2016