Buletin Informativ – Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
Raport de evaluare – a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2016
Fisa evealuare pe anul 2012 – Primaria Comunei Parva
Raport pe anul 2012 – Primaria Comunei Parva
Buletin informativ – pe anul 2013
Raport de activitate – anul 2014
Raport de activitate – al primariei Comunei Parva pe anul 2015
Model cerere tip – pentru solicitare informatii de interes public
Modalitatea de contestare a deciziei – pentru raspuns negativ
Modalitatea de contestare a deciziei – pentru neprimire informatii in termenul legal
Buletin Informativ – Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
Raport de evaluare – a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2016
Raport de evaluare – a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2017
Buletin informativ – Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public